13 feb 2020

Valgkomiteen i Skøyenåsen borettslag søker kandidater til styre og verv i borettslaget

Skøyenåsen borettslag søker kandidater til styret og velferdsutvalget. Frist for å melde interesse til dette arbeidet er 01.03.20.  

Kontakt Elzbieta Hansen 93665828 eller Camilla Krogslie Mob: 97529573. 

Mvh Styret