27 nov 2018

Styret oppfordrer beboere til å samtykke til digital kommunikasjon med OBOS

Vi i styret vet at mange ønsker å motta informasjon digitalt. OBOS vil på vegne av boligselskapene sende en SMS fra nummer 1929 til hver enkelt beboer, hvor de ber om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport, tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post, og enkelte varslinger på SMS.

Vi i styret er opptatt av å sørge for at den enkelte får informasjon på en enklest mulig måte. På denne måten kan vi både få tilfredsstilt den enkeltes behov for effektiv kommunikasjon og redusere bruk av papir.

Vi oppfordrer derfor alle våre beboere til å gi samtykke til digital kommunikasjon.

Mvh
Skøyenåsen borettslag