Endret: 8 aug 2020     Opprettet: 7 okt 2016

Styret 2020

styret

Styret 2016/2017

A. STYRET

Leder: Anne Gunn Knudsen                        Solbergliveien 87D
Nestleder: Rune Døskeland                         Solbergliveien 91D
Styremedlem: Ragnhild Bergh                      Solbergliveien 87 E
Styremedlem: Elzbieta Hansen                     Solbergliveien 89 E


B. VARAMEDLEMMER
             
Camilla Kongslie                                            Solbergliveien 102 B

Sigurd Seim                                                   Solbergliveien 89E

Lina Maanie                                                    Solbergliveien 91AC. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS

Delegert: Anne Gunn Knudsen , Solberglivn. 87 
Varadelegert:  Rune Døskeland 


D.VALGKOMITÉ


1 styremedlem som styret utpeker selv

E. REPRESENTANT TIL STYRET I OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL

Styremedlem: Anne Gunn Knudsen
Varamedlem: Raymond Aamodt


F. VELFERDSUTVALG
 

Lina Maanie


H. REPRESENTANT TIL OPPSAL SAMFUNNSHUS

Anne Gunn Knudsen


Alle henvendelser til styret kan gjøres via styret@skoyenasen.no