Endret: 19 apr 2019     Opprettet: 5 okt 2016

Venteliste garasjeplasser og parkeringsplasser

Ventelister

Beboere blir fortløpende satt opp på ventelistene og blir tildelt plasser i henhold til ventelistene så snart en plass blir ledig.

PARKERING

  • Hvordan sette seg opp på venteliste for parkeringsplass og/eller garasje?

 

Send mail til  parkering@skoyenasen.no 

Husk oppgi: *Leilighets nummer( 4siffer), *etternavn, *fornavn( på hovedeier av leiligheten), *adresse, *epost adresse og

*mobiltelefon nr samt hvilke venteliste/r du ønsker å stå på ved henvendelser.

-Uten denne informasjonen blir ingen satt opp på ventelistene.

 

  • Oppsigelse av parkeringsplass og garasje.

Send mail til  parkering@skoyenasen.no

*Husk å oppgi kontonummer hvis du har betalt depotisum som skal tilbakebetales.

*Husk å lever tilbake nøkkel til motorvarmerkontakt, hvis ikke blir ikke depotisum tilbakebetalt.

*Husk kontakt Oppsal vaktmestersentral for gjennomgang og tilbakelevering av garasje og nøkkel. *Oppgi kontonummer til Parkering@skoyenasen.no

 

For mer informasjon om parkering og garasjer se her: https://web5.herborvi.no/0148/praktisk-informasjon/parkering-garasjeplasser-og-ladeplasser/parkering-garasjeplasser-og-ladeplasser


Borettslaget disponerer 129 parkeringsplasser og 33 garasjer. Parkeringsplassene og garasjene eies av Skøyenåsen borettslag, men andelseiere kan leie parkeringsplass eller garasje. Styret fordeler plassene/garasjene etter egen venteliste/bytteliste.Leieforhold om parkeringsplass og garasje reguleres av en egen leieavtale som utarbeides av styret. Ingen andelseier kan disponere både parkeringsplass og garasje.