Endret: 28 jan 2020     Opprettet: 6 jun 2018

Parkering, garasjeplasser og ladeplasser

hei, her finner du alt om Parkering, garasjeplasser og ladeplasser samt ventelister

PARKERING

  • Hvordan sette seg opp på venteliste for parkeringsplass og/eller garasje?

Send mail til  parkering@skoyenasen.no 

Husk oppgi: *Leilighets nummer( 4siffer), *etternavn, *fornavn( på hovedeier av leiligheten), *adresse, *epost adresse og

*mobiltelefon nr samt hvilke venteliste/r du ønsker å stå på ved henvendelser.

-Uten denne informasjonen blir ingen satt opp på ventelistene.

 

  • Oppsigelse av parkeringsplass og garasje.

Send mail til  parkering@skoyenasen.no

*Husk å oppgi kontonummer hvis du har betalt depotisum som skal tilbakebetales.

*Husk å lever tilbake nøkkel til motorvarmerkontakt, hvis ikke blir ikke depotisum tilbakebetalt.

*Husk kontakt Oppsal vaktmestersentral for gjennomgang og tilbakelevering av garasje og nøkkel. *Oppgi kontonummer til Parkering@skoyenasen.no

 

  • Hva er prisene for leie av parkering og garasje?

1) P-plass uten motorvarmer koster 100 kr/mnd i leie som innbetales via husleieblanketten.

2) P-plass med motorvarmer koster 150 kr/mnd i leie som innbetales via husleieblanketten.

3) Garasjene har et innskudd, som ikke er rentebærende, på 10000 kr og de koster 330 kr/mnd i leie som innbetales via husleieblanketten.

I tillegg kommer det ett gebyr til OBOS pr dags dato 732,- alternativt 1465,- for bruksoverlating.

 

  • Hva er antatt ventetid for parkeringsplass/garasje?

Dette vil variere og det er vanskelig å angi noen tid. Den enkelte vil bli kontaktet så snart det er deres tur.

 

  • Ladestasjoner for EL bil og ladbare motorvogner

Vi har nå opprettet fire hurtigladere ved fyrhuset

Vi har nå opprettet fire hurtigladere ved fyrhuset. Dette kan nå benyttes.

For å få tilgang må beboer sende mail til  parkering@skoyenasen.no du vil da få tilsendt en kontrakt som inneholder

 *Leilighets nummer( 4siffer), *etternavn, *fornavn( på hovedeier av leiligheten), *adresse, *epost adresse og

*mobiltelefon nr.

Den må fylles ut , signeres, scannes inn og sendes i retur til parkering@skoyenasen.no.

Da vil vi sende en epost til Oppsal Vaktmestersentral for å bekrefte at du kan få utdelt ladekort,

du kan da dra innom Oppsal Vaktmestersentral og hente nøkkelkortet. 

Tilgang til hurtigladere koster 500 kr/år + forbrukt strøm avregnes en gang i året og innbetales via husleieblanketten. for å få lov til å lade sin el-/hybridbil. Dere vil få utdelt kort/nøkkelknippe som kan benyttes for å lade. Vi ber om at husordensregler og regler fastsatt på stedet (se skilt) blir fulgt.

Det presiseres at disse parkeringsplassene (77-78-79-80) er rullende parkeringsplasser hvor «første mann til mølla»-prinsippet gjelder. Det er ikke tillatt å lade mer enn tre timer om gangen, deretter må bilen FLYTTES. Det er ikke tillatt å stå på parkeringsplassene uten å lade bilen, plassene er reservert for ladbar motorvogn. Se skilt på stedet og kontrakt for nærmere regler! Under følger regler som må følges, skilt er bestilt og på vei til å bli hengt opp.

Alle biler som parkeres må ha parkeringsskive montert, som må brukes når plassene benyttes.

Det er tillatt å parkere og lade maks 3 timer mellom 09:00-22:00.

Det er tillatt å lade over natten, fra kl. 22:00-09:00.

Overtredelser vil bli bøtelagt.

 

  • Er det mulighet til å leie parkeringsplass tilhørende OBOS i Vetlandsveien vis-a-vis Rema1000? Oppsal P-hus, Vetlandsveien 59

Det er mulighet til leie her men dette parkeringshuset har ingenting med Skøyenåsen BRL å gjøre.

P-huset eies og driftes av OBOS, Security Park står for utleie av plassene. Det finnes egne plasser med strømuttak for el-biler.

For spørsmål om leie eller annen informasjon, benytt følgende kontakt informasjon:

Epost:  post@securitypark.no  eller telefon, 93032401

hjemmeside https://www.securitypark.no/

 

  • Er det noen parkeringsplasser for motorsykler og scootere?

Eiere av MC/Scootere kan parkere bak garasjen i krysset Vetlandsveien/Filerveien. "Førstemann-til-mølla" prinsippet gjelder og borettslaget tar ikke betalt for plassene. Plassene kan som kan benyttes er merket MC parkering.

 

  • Parkeringsselskapet Smart Security er engasjert for å håndheve parkeringsforbudet i borettslaget. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser eller med spesialtillatelse. Feilparkeringer blir bøtelagt. 

 

Borettslaget disponerer 129 parkeringsplasser og 33 garasjer. Parkeringsplassene og garasjene eies av Skøyenåsen borettslag, men andelseiere kan leie parkeringsplass eller garasje. Styret fordeler plassene/garasjene etter egen venteliste/bytteliste.Leieforhold om parkeringsplass og garasje reguleres av en egen leieavtale som utarbeides av styret. Ingen andelseier kan disponere både parkeringsplass og garasje.