25 okt 2019

Fremleie

Fremleie Hvem skal ha beskjed når jeg leier ut, OBOS eller styret?

Fremleie

Hvem skal ha beskjed når jeg leier ut, OBOS eller styret?

Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet, kortvarig eller langvarig. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

Det har i den senere tid blitt populært med utleie av leiligheter via nettstedet Airbnb. Det er det ikke anledning til dette, da det faller inn under næringsvirksomhet. Slik utleievirksomhet er utenfor formålet med borettslag, som er at man skal bo i leiligheten selv, og ikke tjene penger på utleievirksomhet.

OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

Det ferdigutfylte skjemaet sender du tilbake til OBOS, postboks 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo, så videreformidler OBOS dette til ditt styre.

Finnes det en standardkontrakt for utleie av borettslagsleiligheter?

OBOS har et forslag til en leiekontrakt som ligger ved lagt standardsøknaden om overlating av bruk. Denne kontrakten kan du bruke hvis du ønsker å leie ut borettslagsleiligheten (ring OBOS på telefon 22 86 55 00).

Det finnes også andre kontrakter man kan bruke, for eksempel fra Huseiernes landsforbund. Denne får du blant annet kjøpt i bokhandelen eller på Narvesen.

Hvor lenge kan jeg leie ut en borettslagsleilighet?

Dersom du leier ut boligen til nærmeste familie eller midlertidig på grunn av utdanning eller lignende er det ingen lovbestemt tidsbegrensning for hvor lenge du kan leie ut.

Når utleien er begrunnet i at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på nytt.

Hvordan kan jeg følge med på det som skjer i borettslaget når jeg ikke bor i leiligheten?

Når en leilighet er leid ut (bruksoverlatt), er det OBOS som sender ut varslinger til andelseieren om generalforsamlinger og eventuelle annen viktig informasjon når det er nødvendig.

Er det noen gebyrer knyttet til utleie av boligen?

Behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating koster p.t. 840 kroner (mai 2011), og betales til OBOS når alt er i orden. Dette er det andelseieren som må dekke.

Hvis leiligheten er leid ut og leietakeren skal endres eller godkjenningen fornyes, koster dette p.t. 420 kroner (mai 2011). Prisene gjelder OBOS-tilknyttede boligselskaper.

Forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter

– Den grunnleggende forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter, er nettopp at en borettslagsleilighet er ment å være bolig for den som eier andelen. Men det finnes gode muligheter for å kunne leie den ut likevel, sier advokat Ivar Takle i OBOS og viser til de viktigste reglene for såkalt «bruksoverlating»:

Andelseieren kan overlate bruken av leiligheten, uten tidsbegrensning, til slektninger i rett opp- og nedstigende linje: det vil si barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre etc. Det samme gjelder for ektefellens slektninger i både opp- og nedstigende linje.

Når andelseieren selv har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan bruken av boligen overlates til andre i opp til tre år. Forlenget bruksoverlating krever styrets samtykke. Botiden på ett år kan også oppfylles av andelseierens slektninger, som nevnt i forrige punkt, forklarer Takle.

Andelseieren kan også, uten tidsbegrensning og uavhengig av hvor lenge han eller hun har bodd der, leie ut boligen til andre ved midlertidig fravær som følge av for eksempel nytt arbeidssted, militærtjeneste, utdanning, sykdom eller lignende.

I den gamle borettslagsloven ble begrepet «fremleie» brukt om å leie ut borettslagsleiligheten, men i den gjeldende loven fra 2003 heter det «overlating av bruk». Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner slik utleie.