9 des 2017

Planer om utbygging i nabolaget vårt.

Informasjon om utbyggingsplaner i nabolaget vårt. 
Vetlandsveien 68, Oppsal.
OBOS Nye Hjem AS foreslår å omregulere Vetlandsveien 68 fra forretning til bolig. Forslaget innebærer bygging av en boligblokk på 7 og 9 etasjer, der de øverste etasjene er tilbaketrukkede, med til sammen 40-45 leiligheter. All parkering er under bakken. Boligenes utearealer er plassert på terreng mellom boligblokken og Vetlandsveien.

for mer informasjon om denne saken har vi lagt inn noen snarveiernedenfor der saken er omtalt.

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp…

https://www.oslo.kommune.no/…/bydel-ostensjos-uttalelse-til…

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp…

https://www.facebook.com/groups/370359833360755/about/