13 jun 2017

Oppfordring om å gi samtykke til digitalt kommunikasjon fra OBOS

OBOS og styret i boligselskapet vil gjerne kommunisere digitalt med boligeiere. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i offentlig forvaltning, men Lovverket krever at vi må fortsatt be om lov.

Vi ber om lov til å bli enda bedre!

OBOS og styret i boligselskapet vil gjerne kommunisere digitalt med boligeiere. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen i offentlig forvaltning, men Lovverket krever at vi må fortsatt be om lov.

 

– OBOS må være til stede der boligselskap og boligeiere venter å finne oss.

Johnny AdemajJohnny Ademaj
Styremedlemmer har alt blitt vant til at mer og mer av kommunikasjonen med OBOS er digital. Nå er det på høy tid at også den enkelte boligeier kan kommunisere papirløst med både styret i boligselskapet og OBOS,mener forvaltningssjef Johnny Ademaj.

SMS
Boligeiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS mottar snart en SMS. I denne ber OBOS om lov til å informere digitalt – via sms, mobiltelefon eller e-post – om alt som er relevant foreierskapet i boligen.


Hvorfor bli digital?
Vi vet at mange vil sette pris på å motta informasjon papirløst. Det kan dreie seg om årsberetninger, ligningsoppgaver, giroer og varslinger om hendelser. Det er også en økende forventning fra beboere om å ta i bruk flere og bedre digitale tjenester. Vi i OBOS er også opptatt av at dette har en svært klimavennlig side, når papirbruken reduseres dramatisk, sier Johnny Ademaj.

– Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan også når som helst trekke samtykket tilbake, sier forvaltningssjefen.

Oppfordring til boligeiere
Vi oppfordrer beboere om å gi samtykke til digitalt kommunikasjon slik at kommunikasjonsflyten til både styret og boligeiere blir forenklet og effektivisert.

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål, kan du sende en e-post til: forvaltningsavdelingen@obos.no