Endret: 25 okt 2018     Opprettet: 24 okt 2016

Informasjon om Skøyenåsen borettslag

Generell informasjon om borettslaget

Skøyenåsen Borettslag:

Skøyenåsen borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons
nummer 950 083 840, ligger i Oslo kommune bydel Østensjø og har adresse:
 Filervn 7 – 17
 Formerveien 1 – 3
 Vetlandsveien 61 – 67
 Solbergliveien 87 – 91, 94 og 98 – 104


Borettslaget består av 12 lavblokker i forskjellig størrelse og form fordelt på 368 andelsleiligheter.
Fellesnevneren er at lavblokkene er oppført i 4
etasjer samt kjeller/underetasje og loft. Totalt er
det 43 oppganger og 6 fellesvaskerier i
lavblokkene.

Tomta ble kjøpt i 1986,
har gårdsnr 144, bruksnr 1070/1071 og er på 41 970 m2

Første innflytting skjedde i 1958.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig
i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.
Det drives ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med at det ytre
miljø forurenses i vesentlig grad. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes
et godt arbeidsmiljø.