Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Anne Gunn Knudsen

Anne Gunn Knudsen

Rolle: Leder
Bilde av Rune Klausen Døskeland

Rune Klausen Døskeland

Rolle: Nestleder
Bilde av Dag Rune Svendsen

Dag Rune Svendsen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Elzbieta Hansen

Elzbieta Hansen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Ragnhild Løland Bergh

Ragnhild Løland Bergh

Rolle: Styremedlem
Bilde av Mohammad Iqbal

Mohammad Iqbal

Rolle: Varamedlem
Bilde av Hanna Wingaard Granlie

Hanna Wingaard Granlie

Rolle: Varamedlem
Bilde av Thomas Nikolai S Vikstvedt-Arntzen

Thomas Nikolai S Vikstvedt-Arntzen

Rolle: Varamedlem
Bilde av Catalina Balas

Catalina Balas

Rolle: Varamedlem

Vaktmester

Oppsal Vakmestersentral
kontor(ат)oppsalvaktmestersentral.no
Telefon: 22 76 28 80

Oppsal Vakmestersentral
kontor(ат)oppsalvaktmestersentral.no
Telefon: 22 76 28 80

;