Kontaktpersoner i boligselskapet

Bilde av Anne Gunn Knudsen

Anne Gunn Knudsen

Rolle: Leder
Bilde av Rune Klausen Døskeland

Rune Klausen Døskeland

Rolle: Nestleder
Bilde av Elzbieta Hansen

Elzbieta Hansen

Rolle: Styremedlem
Bilde av Ragnhild Løland Bergh

Ragnhild Løland Bergh

Rolle: Styremedlem
Bilde av Camilla Hellesøy Krogstie

Camilla Hellesøy Krogstie

Rolle: Varamedlem
Bilde av Sigurd Siem

Sigurd Siem

Rolle: Varamedlem
Bilde av Lina Maanie

Lina Maanie

Rolle: Varamedlem

Vaktmester

Oppsal Vakmestersentral
kontor(ат)oppsalvaktmestersentral.no
Telefon: 22 76 28 80

Oppsal Vakmestersentral
kontor(ат)oppsalvaktmestersentral.no
Telefon: 22 76 28 80

;