Endret: 2 mar 2018     Opprettet: 27 feb 2018

Infoskriv fra Styret 23.02.2018

med oppdatert og mer lesevennlig format,

NA00417_SKØYENÅSEN BORETTSLAG  23.02.2018

Organisasjonsnr. 950083840

www.skoyenasen.no / styret@skoyenasen.no

facebook: Skøyenåsen borettslag

Ladepunkt

 

Vi har nå opprettet fire hurtigladere ved fyrhuset. Dette kan nå benyttes. For å få tilgang må beboer dra innom Oppsal Vaktmestersentral. Her må dere signere to stk. kontrakter (behold én selv) samt betale årlig sum pålydende kr. 1.000. Dette er en fast sum som må betales årlig for å få lov til å lade sin el-/hybridbil. Dere vil få utdelt kort/nøkkelknippe som kan benyttes for å lade. Vi ber om at husordensregler og regler fastsatt på stedet (se skilt) blir fulgt.

 

Det presiseres at disse parkeringsplassene (77-78-79-80) er rullende parkeringsplasser hvor «første mann til mølla»-prinsippet gjelder. Det er ikke tillatt å lade mer enn tre timer om gangen, deretter må bilen FLYTTES. Det er ikke tillatt å stå på parkeringsplassene uten å lade bilen. Se skilt på stedet og kontrakt for nærmere regler! Under følger regler som må følges, skilt er bestilt og på vei til å bli hengt opp.

 

Det er tillatt å parkere og lade maks 3 timer mellom 09:00-22:00.

Det er tillatt å lade over natten, fra kl. 22:00-09:00.

Overtredelser vil bli bøtelagt.

 

Søker beboere til styret

 

Om du kunne tenke dere å være styremedlem eller varamedlem i styret ber vi om at dere melder deres interesse snarest. De som er styremedlem/varamedlem vil få kompensasjon for dette.

 

Vi i styret har forsøkt å få til en valgkomité siden siste generalforsamling. Da ingen har meldt seg ber vi om at dere melder interesse til styret@skoyenasen.no.

 

Vi trenger også folk til valgkomité og velferdsutvalg til neste periode. Meld interesse til samme mailadresse.

 

De siste årene har vi hatt veldig lite interesser for hjelp til styret. Ber om at alle tar en runde med seg selv og tenker på hva vi kan gi for det flotte borettslaget vårt:=)

 

Forslag til saker på Generalforsamling

 

Generalforsamlingen nærmer seg med stormskritt. Vi ber om at dere sender inn saker som dere vil ta opp/endre innen 18. mars 2018. Her må det fremkomme hva dere ønsker endret, hva det skal bli endret til, samt navn og adresse.

 

Generalforsamlingen vil finne sted på Oppsal kirke 7. mai 2018 kl. 18:00.

 

Rørkasser

 

Siden før jul har Tore Orvei AS fikset feil i rørkasser. De nærmer seg nå slutten, og vi trenger tilbakemelding på om noen har feil ved sine bad. Dette kan være ustabil varme/ikke fungerende varme o.l. FRIST FOR Å MELDE FEIL: 8. april 2018.

 

Bryteren for justering av varme i gulvet finner dere inne i rørkassene. Påse først at denne faktisk er på før dere klager. Om dere har varme i gulvet, men det er ustabilt eller delvis kaldt kan det være luft. Da kan dere skru på en bryter inne i rørkassen for å slippe ut luft. Åpne denne i 5-10 sekunder før den lukkes igjen. La det gå 1-2 døgn etter retting før dere evt. klager. Varmen bruker ganske lang tid på å stabilisere seg.

 

All kommunikasjon skal gå til Tore Orvei AS, og ikke til styret. De har tatt på seg dette ansvaret.

 

Igjen vil vi minne på at henvendelser til styret kun skal skje per mail: styret@skoyenasen.no, eller legger brev i postkasser utenfor Solbergliveien 87A.

 

Henvendelser som gjelder daglig drift kan sendes til kontor@oppsalvaktmestersentral.no, da de har fullmakt til å fikse det meste. Da slipper styret å være en mellommann. Oppsal vaktmestersentral kan også bli kontaktet per tlf. 22 76 28 80.

 

Styret