9 mar 2019

Infoskriv fra Styret 06.03.19

NA00417_

SKØYENÅSEN BORETTSLAG 06.03.19

www.skoyenasen.no / styret@skoyenasen.no / facebook: Skøyenåsen borettslag

 

Forslag til Generalforsamling

 

Hold av datoen 6. mai 2019. Da blir det generalforsamling. Mer informasjon kommer senere. Vi trenger saker dere vil ta opp på generalforsamlingen. Send inn din sak til styret@skoyenasen.no.

 

Prisjustering parkeringsplasser

 

Priser for parkeringsplasser har ikke blitt justert på veldig mange år,  på grunn av dette går budsjettet i minus og Styret har derfor bestemt at prisene må justeres. Vanlig parkeringsplasser vil heretter koste kr. 100 per måned, og parkeringsplasser med motorvarme vil koste kr. 150 per måned. Garasjeplass leie er uendret. Vi vil komme tilbake med hvordan parkeringsleien vil bli innkrevet, men vi ser på en løsningen der dette kan bli fakturert sammen med felleskostnader på husleien fra OBOS. Dette vil isåfall være samme løsning som det er i dag for garasjeplassene der det vil påløpe et eierskiftegebyr på kr. 697 ved overtagelse av ny parkeringsplass. Henvendelser angående parkering sendes til parkering@skoyenasen.no.

 

Endring i betaling ladestasjoner

 

Brukere av ladestasjonene vil etter hvert bli fakturert for faktisk bruk av strøm. Vi venter på en installasjon av et nettverkspunkt, slik at dette kan registreres. Dermed vil årspris falle bort. Dette er den mest rettferdige måten å fordele kostnadene på. Vi antar at vi avregner dette en gang per år. Mer informasjon kommer senere.

 

Nye LED lamper

Nye og bedre Lamper monteres nå i og utenfor oppgangene, dette arbeidet vil pågå noen uker fremover.

 

Rørkasser

 

Vi har fortsatt noen beboere som Tore Orvei AS ikke har fått tak i, vedrørende endring i rørkassene. De trenger tilgang til samtlige rørkasser, slik at vi unngår fremtidige vannlekkasjer. Beboere som ikke har hatt rørleggere hos seg må snarest ta kontakt med Tore Orvei AS ved å sende en mail til thomas@orvei.no, evt.

tlf. 22 32 35 14. Vannlekkasjer som heretter kommer i leiligheter som ikke har gitt rørlegger tilgang, vil selv måtte dekke alle kostnader.

 

Henvendelser som gjelder daglig drift kan sendes til kontor@oppsalvaktmestersentral.no, da de har fullmakt til å fikse det meste. Da slipper styret å være mellommann. Oppsal vaktmestersentral kan også bli kontaktet per tlf. 22 76 28 80.

 

Styret