28 okt 2018

Infoskriv 25.10.2018

NA00417_

SKØYENÅSEN BORETTSLAG 25.10.18

Organisasjonsnr. 950083840

www.skoyenasen.no / styret@skoyenasen.no / facebook: Skøyenåsen borettslag

Infoskriv:

  • Komfyrvakt

Styret oppfordrer alle beboere til å montere komfyrvakt pga. brannsikkerhet.

Vi gjør oppmerksom på at dette er påbudt ved oppussing av kjøkken.

 

  • Søppelsjakter

Vi mottar stadig klager på lukt og rot i søppelrommene. Dette kan forebygges ved å alltid bruke dobbeltknute, ikke ha for fulle poser, ikke glass og lignende.

Blir ikke dette vesentlig bedre i løpet av kort tid må sjaktene stenges.

 

  • Fellesboder/Fellesrom

Alle boder og fellesrom vil bli merket med hva de skal brukes til og hva som kan lagres der. Alt som ikke hører hjemme der vil bli kastet uten forvarsel.

 

Fellesboder på loft og kjeller er kun til midlertidig oppbevaring, i maks 3 måneder. Alt som lagres midlertidig må merkes med navn, dato for lagring og telefonnummer. Alt som er oppbevart her i mer enn 3 måneder, vil blir kastet uten forvarsel, med eller uten merking.

 

De som eier det som ikke hører hjemme der må selv kaste/fjerne dette snarest, skjer ikke dette blir det fjernet for eiers regning. Tips oss gjerne om dere ser noe. Vi ryddet kjellerne og loft i vår, og på grunn av store mengder skrot må vi engasjere hjelp for å rydde opp i dette igjen til våren som kommer. Det medfører store ekstra og unødvendige kostnader for borettslaget.

 

Husk; Farlig avfall skal ikke under noen omstendighet lagres i boder, fellesboder/fellesrom.

 

  • Tilfluktsrom/«bomberom»

Disse rommene skal ikke brukes til lagring/opphold. De som er låst med hengelås som ikke tilhører Styret vil bli klippet og satt på vår egen lås. Styret har ingen løpende avtaler med noen om lagring og må gjøre tiltak for å rydde opp.

 

Alle hengelåser blir klippet 02.01.2019. Alt som er lagret der må fjernes innen da. Beboere som har oppbevart ting her må selv kaste/fjerne dette. Skjer ikke dette innen fristen 02.01.2019 blir det fjernet for eiers regning, uten forvarsel.


 

  • Brannsikkerhet/hinder for rømningsveier

Under vernerunder blir det stadig oppdaget gjenstander som er i veien for rømningsveier. Spesielt i oppgangene. Dette gjelder barnevogner, sykler og

 

lignende. Alt som hindrer rømningsveier må fjernes umiddelbart, vaktmesterne har fått fullmakt til å fjerne dette uten forvarsel.

 

  • Parkeringsplasser

Vi minner om at parkeringsplasser kun skal brukes til kjøretøy/biler og at hvis de ikke brukes til parkering må plassen sies opp. Plassene er forbeholdt de som har kjøretøy/bil og kan ikke brukes til «gjesteparkering» ol.

Fremleie er strengt forbudt.

Viktig at dette følges da ventelistene er lange og vi ikke kan ha plasser som ikke brukes aktivt. Minner også om at det er fullt mulig å låne ut plassen sin til naboen når noen er på ferie o.l.

 

  • Garasjer

Vi får nå og da melding om at biler står feilparkert utenfor garasjedørene. Det er kun garasjen som er leieobjekt, området utenfor er fellesarealer der det ikke er tillatt å parkere. Oppsal Vaktmestersentral er også avhengig av å brøyte her på vinteren.

 

  • Kontroll av parkering i borettslaget.

Parkeringsselskapet Smart Security er engasjert for å håndheve parkeringsforbudet i borettslaget. Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser eller med spesialtillatelse. Feilparkeringer blir bøtelagt.

 

  • Canal Digital skifter navn

Canal Digital blir Telenor, liten praktisk betydning kundeservice 915 09000.

 

Igjen vil vi minne på at henvendelser til styret kun skal skje per mail: styret@skoyenasen.no, eller legger brev i postkasser utenfor Solbergliveien 87A.

 

Henvendelser som gjelder daglig drift kan sendes til kontor@oppsalvaktmestersentral.no, da de har fullmakt til å fikse det meste. Da slipper styret å være en mellommann. Oppsal vaktmestersentral kan også bli kontaktet per tlf. 22 76 28 80.

 

Styret