13 feb 2020

Informasjon fra styret Februar 2020.

   

Informasjon fra styret Februar 2020.

 

1/20: Nye ladestasjoner for EL bil.

Utbygging av 12 ladestasjoner er nå i gang etter en grundig prosess der flere leverandører ble vurdert underveis har styret valgt den som leverte det beste tilbudet.

Det er parkeringsplass 42-53 som skal bygges om til ladestasjoner, de plassene ble valgt fordi de ligger sentralt plassert midt i borettslaget og fordi det ville blitt unødvendig kostbart å bygge ut lade plasser flere steder, bare der er det 12 plasser inntil hverandre.  

Graving i forbindelse med denne utbyggingen starter mandag 17/02-2020 og vil pågå hele uke 8, i den perioden vil plassene være utilgjengelige for parkering,

Beboere som er berørt vil få utdelt parkeringskort som gjelder parkering på borettslagets område i byggeperioden.

Alle beboere som blir berørt av dette har fått egen informasjon fra styret, skulle noen savne informasjon?

ta kontakt med parkering@skoyenasen.no

 

 

2/20: Oppbevaring av ting i trapperom / kjeller

Dekk og andre eiendeler som tilhører beboere skal ikke oppbevares i trapperom / kjellerrom. Private eiendeler skal oppbevares i bod på loft eller i kjeller. Vi minner også om at barnevogner ikke skal stå foran utgangsdør i oppgangene. Dette er livsfarlig med tanke på rømningsvei / evakuering ved f.eks. brann.

 

 

3/20 Miljø tiltak

Styret arbeider med å få en konsulent fra obos til å se på utemiljøet vårt. Vi vil blant annet ha litt mer trær, planter og belysning i borettslaget. Innspill fra beboerne mottas med takkJ

 

 

4/20 Valgkomite

Styret trenger fremdeles flere personer til velferdsutvalg og valgkomite som arbeider i forkant av generalforsamlingen i mai. Interesserte tar kontakt med styret. Mail: styret@skoyenasen.no

 

5/20 Oppussing

Styret håper dere som pusser opp kan ta hensyn til naboer og respektere stille tider.

 

6/20 Saker til generalforsamlingen

Har du saker til generalforsamlingen? Da må du melde dette til styret. Mail: styret@skoyenasen.no

 

 

 

Om du har en vannlekkasje eller lignende hastesaker, må vaktmester kontaktes per tlf. 22 76 28 80.

 

Styret vil vi minne på at henvendelser til styret kun skal skje per mail: styret@skoyenasen.no, eller legger brev i postkasser utenfor Solbergliveien 87A.

Henvendelser som gjelder daglig drift sendes til kontor@oppsalvaktmestersentral.no, da de har fullmakt til å fikse det meste, inkludert nøkkelbrikke til ytterdør, nytt navn på ringeklokken, sjaktnøkkel osv.

De har lokaler i Løypeveien 2. Kontortid er fra mandag, tirsdag, onsdag, fredag mellom kl. 07:00 – 15:00 og torsdag kl. 07:00 - 17:00. Telefontid er hver dag mellom kl. 09:00 - 15:00.

De kan nås på telefon 22 76 28 80 eller på e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no. Utenom ordinær arbeidstid settes telefonen over til vakttelefon, slik at de kan nås ved akutte situasjoner, der hjelpen ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag. Alle andre henvendelser skal rettes kontoret innenfor kontortiden.

 

Vi oppfordrer beboere til å bruke hjemmesiden og facebook-siden vår aktivt for å finne informasjon og følge med på nyheter. På hjemmesiden finner dere også vanlig stilte spørsmål og svar. Vi anbefaler også å følge vår side på facebook og abonnere på nyheter fra hjemmesiden.

 

 Med vennlig hilsen styret Skøyenåsen borettslag.