16 nov 2017

Info fra styret 12.11.2017.

Info fra styret 12.11.2017. Utbedring av rørkasse på bad, tilrettelegging for ladbar motorvogn.