Endret: 21 nov 2016     Opprettet: 5 okt 2016

Velferdsutvalget

Velferdsutvalget

Velferdsutvalget

Tips og ideer til velferdsaktiviteter mottas med takk.

Velferdsutvalget ber om at beboere som har tips og ideer til velferdsaktiviteter i borettslaget om å ta kontakt.

Velferdsutvalget: 

Bjørg Thomassen

Anne Gunn Knudsen

Line Haug Nilsen

Sigrid Fredheim

 

RETNINGSLINJER FOR VELFERDSUTVALGET


 

1. OPPNEVNING/SAMMENSETNING

Velferdsutvalget er et underutvalg av borettslagets styre og kan bestå av opptil 10 medlemmer.

 

Styret har i tillegg anledning til å oppnevne et medlem.

 

2. FUNKSJONSTID

Medlemmene velges for 1 år.

 

3. FORMÅL/ARBEIDSOPPGAVER

Velferdsutvalget skal ivareta alle beboernes interesser. Generalforsamlingen og/eller borettslagets styre kan pålegge utvalget spesifiserte arbeidsoppgaver.

Arrangement og prosjekter som velferdsutvalget ønsker gjennomført, skal legges frem for styret, og en økonomisk ramme vil bli avtalt. 

Alle arrangementer i regi av borettslaget skal være alkoholfrie.