24 okt 2016

Pågående prosjekter Skøyenåsen Borettslag

Her er en status på hva som er på gang i borettslaget vårt.

 

*Sjekk og utbedring av sikringsskap

*Oppgradering av lekeplasser