21 des 2016

informasjon om friluftsområdene våre og Østmarkas Venner som tar vare på den.

Østmarkas Venner arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Skøyenåsen borettslag er medlem og kan anbefale aktiviteter som blir arrangert gjennom Østmarkas venner, se mer informasjon på hjemmesiden deres

http://www.ostmarkasvenner.no/

Østmarkas Venner arbeider for å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde. Siden starten i 1966 har foreningen kjempet for å beskytte Østmarka mot ytterligere boligbygging, tekniske anlegg som kraftlinjer og avfallsdeponier, veier og uvettig skogsdrift. Erfaringene fra lekkasjene i Romeriksporten under Østmarkas nordre del, viser at vi må være forberedt på alle tenkelige trusler mot dette naturområdet.

 

Vårt arbeid gir resultater

Uten foreningens innsats i nærmere 50 år hadde Østmarka utvilsomt vært mindre og fattigere på naturopplevelser. Østmarkas Venner har blant annet:

  • Reddet Skullerudhavna fra utbygging og hindret ny skytebane i Østmarka.
  • Bidratt til opprettelsen av to naturreservater i Østmarka.
  • Bidratt til at inngrepene fra kraftlinjen Røykås–Klemetsrud ble langt mindre enn planlagt.
  • Bidratt til at lekkasjene fra Lutvann og Puttjern til Romeriksporten ble stoppet.
  • Stoppet flere planer om boligbygging innenfor markagrensen.
  • Bidratt til mer miljøvennlig skogsdrift i Oslo kommunes skoger.
  • Tatt initiativ til og deltatt i restaureringen av Bøvelstad.
  • Deltatt aktivt for å få markaloven som ble vedtatt av Stortinget i 2009.
  • Utredet og foreslått friluftsområder etter markaloven som ble vernet i 2013.
  • Foreslått opprettelse av nasjonalpark i hjertet av Østmarka i mai 2012.