28 nov 2017

EGENKONTROLL AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET I LEILIGHETEN

SJEKKLISTE FOR EGENKONTROLL

AV DET ELEKTRISKE ANLEGGET I LEILIGHETEN

SIKRINGSSKAPET

 Er låsen på sikringsskapet i orden og nøkkelen på plass? (Mangler meldes til

vaktmesteren)

 Er kurser og brytere merket og kursfordelingsskjema på plass?

 Fjern uvedkommende ting fra sikringsskapet

 Test jordfeilbryter ved å trykke på testknappen (ikke alle har jordfeilbryter)

 Skru til sikringer minst en gang i året

 Kontroller at sikringene ikke er varme og at sikringstørrelsen stemmer med

kursfordelingsskjemaet.

I LEILIGHETEN

 Er alle deksler på brytere og stikkontakter i orden?

 Ikke bruk sterkere lyspærer enn det lamper og skjermer er merket for

 Bruker du vifteovner som permanent varmekilde? (vifteovner skal kun brukes under

tilsyn)

 Kontroller at det kun er brukt fastmonterte varmeovner på barnerom og rom hvor

husdyr oppholder seg og at ovnen ikke er tildekket.

 Kontroller at eventuelle elektriske ovner er fri for støv.

 Du bør ikke bruke skjøteledninger til annet en lamper

 Se etter om alle bevegelige ledninger er uskadet.

 Kontroller støpsler for varmgang (se etter misfarge og kjenn på støpsler når

kaffetrakter, varmeovner etc. er i bruk) Trekk ut støpsler på småapparater når disse

ikke er i bruk.

 Trekk ut støpselet til TV-apparatet før du reiser bort

 Rengjør reflektoren på reflektorovnen på badet, og kontroller at avstanden til

brennbart materiale er tilstrekkelig

 Støvsug rundt motor på frys/kjøleskap og kontroller at filteret over komfyren er

rengjort

 Viktig at utvidelser eller endringer av det elektriske anlegget blir utført av autorisert

installatør.

VÅTROM – VENTILASJON

FOREBYGGENDE TILTAK

VÅTROM

 Bruk badet riktig i forhold til oppbygning og utrustning. Dvs. å unngå unødig vannsøl

på gulvet f. eks. ved at opprinnelig badekar fjernes, og at det dusjes rett på gulvet

 Skift pakning i rennende sisterner og dryppende armatur

 Rens sluk/vannlås minst en til to ganger i året

 Skift vannslanger og avløpledninger for vaske- og oppvaskemaskiner som er eldre en

ti år

 Regelmessig kontroll bak/under vaske og oppvaskemaskiner på kjøkken

 Gjør alle i husstanden kjent med lokaliseringen til stoppekranene

 Vaske og oppvaskemaskiner som monteres i rom uten sluk, skal sikres ved å

montere automatiske avstengingsventiler mellom kranen og vannslangen samt

vanntett gulvbelegg med oppbrett i bakkant

 Kontroller at avløp fra vaske og oppvaskemaskiner er forsvarlig festet.

 Steng vanntilførselen når maskinen ikke er i bruk.

 Ikke la maskinene gå når ingen er tilstede eller når alle sover

VENTILASJON

Sørg for god luftsirkulasjon i leiligheten. Avtrekksventiler (som suger luft ut av leiligheten)

befinner seg på kjøkken og baderom. Sørg for å reingjøre disse en gang i året

Tiluftsventiler som sørger for at ny luft skal komme inn i leiligheten til erstatning for

det som forsvinner ut i avtrekksventilene befinner seg ved yttervegger, gjerne i

tilknytning til vinduene (I overkant- eller ved siden av vinduene). Sørg for at alle disse

ventilene er åpne

Ventilene bør kun stenges på spesielt kalde dager