Endret: 2 apr 2020     Opprettet: 1 apr 2020

Article

SKØYENÅSEN BORETTSLAG -APRIL 2020 Organisasjonsnr. 950083840 hjemmeside: www.skoyenasen.no, facebook: https://www.facebook.com/Skoyenasen.no/

Korronavirus-Coronavirus-COVID-19 – Oppsal vaktmester sentral(OVS).

Vi henstiller beboere til å ta ekstra hensyn med tanke på smittefaren og følge myndighetenes råd og holde seg oppdatert på situasjonen.  Vaktmestrene vasker dørhåndtakene til inngangsdørene, vaskeriene og ringeklokkene hver dag.

 

Naboklager

Styret mottar i disse dager en del klager fra andelseiere. Det er en krevende tid for alle, og folk er mer hjemme med hjemmekontor osv. Vi ber om at alle tar hensyn til hverandre. Vi bor tett, og det henstilles til at man i størst mulig grad begrenser røyking på terrassen. Man må leve med at folk pusser opp, men prøv å ta litt hensyn til hverandre.

 

Rydding av kjeller og loft.

Det kommer en komprimatorbil den 07.05.20 kl 17.00   som henter det dere vil kaste. Vi håper alle kan være litt mer behjelpelige med å kaste på bilen. Det er spesielle tider for alle, og viktig at alle tar ansvar for sitt søppel og kaster det på bilen. Husk at ting som skal kastes ikke må legges inn til husveggen, det må være minimum 3 meters avstand til veggen pga brannfare.

 

Generalforsamling 2020

Det blir generalforsamling 14.05.20 kl 18.00 – planen har vært å avholde det i Oppsal samfunnshus.

I disse tider er det ikke tilrådelig at man samles mange mennesker. Generalforsamling vil etter all sannsynlighet bli gjennomført digitalt. Det vil komme mer informasjon om dette. Vi oppfordrer til at alle samtykker til digital informasjon – så vi slipper å trykke opp mange hefter – dere vil få årsmeldingen digitalt. På denne måten er vi med på å spare papir – det er et godt miljøtiltak.

 

Uteområdene

Det er på planen at vi skal oppgradere uteområdene.  

Det er lagt ut noen forslag på face book siden ti borettslaget. Vi vil gjerne ha innspill på det. Det blir ingen dugnad i år pga situasjonen med corona. Men det blir plantet ut blomster før 17.05.20.

 

Digital informasjon – Vibbo

Styret vil om kort tid lansere en ny portal som erstatter hjemmesiden vår, vi oppfordrer beboere til å ta den i bruk.

 

Faste tildelte ELBIL ladestasjoner som bygges ut i Solbergliveien

Det tekniske er nå helt ferdigstilt, det gjenstår noen detaljer før plassene settes i drift tirsdag 14/4, beboere som er tildelt plass kan da hente en startpakke hos OVS, berørte beboere vi få egen informasjon om byttet av plasser og detaljer rundt dette. NB dette er parkeringsplasser som er faste ikke rullerende som de ved fyrhuset.

 

Styret vil vi minne på at henvendelser til styret kun skal skje per mail: styret@skoyenasen.no, eller legger brev i postkasser utenfor Solbergliveien 87A.

Henvendelser som gjelder daglig drift sendes til kontor@oppsalvaktmestersentral.no, da de har fullmakt til å fikse det meste, inkludert nøkkelbrikke til ytterdør, nytt navn på ringeklokken, sjaktnøkkel osv.

Vi oppfordrer beboere til å bruke hjemmesiden og facebook-siden vår aktivt for å finne informasjon og følge med på nyheter. På hjemmesiden finner dere også vanlig stilte spørsmål og svar. Vi anbefaler også å følge vår side på facebook og abonnere på nyheter fra hjemmesiden.

 

Styret Skøyenåsen borettslag.